SMITTEVERN


Paradis Fysioterapi og Manuellterapi har strenge rutiner for gjennomføring av nødvendige smitteverntiltak under den pågående covid-19 pandemien og følger den nasjonale veilederen om smittevernfaglig forsvarlig drift fra Helsedirektoratet. 


Sjekkliste:

Om du har eller har hatt et eller flere av disse symptomene de siste 14 dagene:

- tegn til luftveisinfeksjon som feber, sår hals, hoste, rennende nese, lett forkjølelse, diaré og/eller kortpusthet

- tap eller endring av luktesans og/eller smakssans

- generell sykdomsfølelse i kroppen

må vi dessverre be deg om å avvente time hos oss inntil du har vært symptomfri i en uke.

Det samme gjelder om du har vært i nærkontakt med noen som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 14 dagene.

Har du pollenallergi er det greit med tett nese og rennende øyne, men ikke sår hals, feber, hoste eller kroppsverk m.m.

Les Folkehelseinstituttets faktaside om avstand, karantene og isolering om du er usikker på hvordan du skal forholde deg.

Fakta, råd og tiltak

Når du kommer til oss:


- kom presis til timen slik at vi unngår mange i venterommet samtidig

- hold minst 2 meter avstand til andre

- unngå å ta deg selv i ansiktet og hoste eller nyse direkte mot andre

- vask hendene ved ankomst og avreise

- vi kan dessverre ikke håndhilse på deg og annen fysisk kontakt begrenses

- unngå unødvendig berøring av kontaktflater

​​

- unngå kollektivtransport om mulig. Bruk helst egen bil, sykkel eller gå

- behov for ledsager begrenses til et minimum


mvh Paradis Fysioterapi og Manuellterapi
Paradis Fysioterapi og Manuellterapi består av autorisert helsepersonell og vårt mål er å hjelpe deg til en bedre hverdag.


Som fysioterapeuter og manuellterapeuter tilbyr vi grundig undersøkelse og behandling av nerve,- muskel- og skjelettplager.  Aktiv rehabilitering vektlegges og vi disponerer topp treningsfasiliteter ved Aktiv 365 i Tjernvegen 30. Vi kombinerer også dette med andre tiltak dersom smerter er til hinder for å være aktiv, og ofte brukes aktive og mer passive tiltak i kombinasjon for å skape best effekt.


Klinikken består av en fysioterapeut og to manuellterapeuter med trygderefusjonsavtale. Vi har 1 privatpraktiserende fysioterapeut som kan tilby behandlingstimer uten ventetid.


Henvisning fra lege er ikke nødvendig for å få time.


Vårt mål er at alle som tar kontakt med oss får time snarest mulig. I fra desember er det mulig å bestille time ved bruk av online booking - frem til det er det best om dere tar kontakt med den terapeuten dere ønsker hjelp fra Vi behandler nerve-, muskel- og skjelettplager med tiltak som tar sikte på normalisere funksjon og dempe smerte. Dette skjer i samarbeid med pasienten og vi har hele tiden en dialog om hva som skal skje videre. Det oppfordres til egeninnsats slik at pasienten blir selvstendig i egenhåndtering av plager, slik at man får en varig effekt. For at dette skal skje er det essensielt at man involverer seg i prosessen mot en bedre helse og våre terapeuter vil veilede deg slik at dette skjer på en trygg og god måte.