Paradis Fysioterapi og Manuellterapi består av autorisert helsepersonell og vårt mål er å hjelpe deg til en bedre hverdag.


Klinikken består av to fysioterapeuter med kort ventetid (uten refusjon) og en fysioterapeut og to manuellterapeuter med trygderefusjonsavtale. 


Som fysioterapeuter og manuellterapeuter tilbyr vi grundig undersøkelse og behandling av nerve,- muskel- og skjelettplager.  


Aktiv rehabilitering vektlegges og vi disponerer topp treningsfasiliteter ved Aktiv 365 i Tjernvegen 30.


Vårt mål er at alle som tar kontakt med oss får time snarest mulig. Dette gjøres lettest gjennom online booking eller at du tar kontakt på sms med den terapeuten du ønsker hjelp hos.


Vi kombinerer også dette med andre tiltak, og ofte brukes aktive og mer passive tiltak i kombinasjon for å skape best effekt.


Henvisning fra lege er ikke nødvendig for å få time.