PARADIS FYSIOTERAPI OG MANUELLTERAPI

VELKOMMEN TIL PARADIS FYSIOTERAPI

OG MANUELLTERAPIParadis Fysioterapi og Manuellterapi består av autorisert helsepersonell og vårt mål er å hjelpe deg til en bedre hverdag.


Som fysioterapeuter og manuellterapeuter tilbyr vi grundig undersøkelse og behandling av nerve,- muskel- og skjelettplager.  Aktiv rehabilitering vektlegges og vi disponerer topp treningsfasiliteter ved Aktiv 365 i Tjernvegen 30. Vi kombinerer også dette med andre tiltak dersom smerter er til hinder for å være aktiv, og ofte brukes aktive og mer passive tiltak i kombinasjon for å skape best effekt.


Klinikken består av en fysioterapeut og to manuellterapeuter med trygderefusjonsavtale. Vi har 1 privatpraktiserende fysioterapeut som kan tilby behandlingstimer uten ventetid.


Henvisning fra lege er ikke nødvendig for å få time.


Vårt mål er at alle som tar kontakt med oss får time snarest mulig. I fra desember er det mulig å bestille time ved bruk av online booking - frem til det er det best om dere tar kontakt med den terapeuten dere ønsker hjelp fra - eller ringer 55910320 for timebestilling.Vi behandler nerve-, muskel- og skjelettplager med tiltak som tar sikte på normalisere funksjon og dempe smerte. Dette skjer i samarbeid med pasienten og vi har hele tiden en dialog om hva som skal skje videre. Det oppfordres til egeninnsats slik at pasienten blir selvstendig i egenhåndtering av plager, slik at man får en varig effekt. For at dette skal skje er det essensielt at man involverer seg i prosessen mot en bedre helse og våre terapeuter vil veilede deg slik at dette skjer på en trygg og god måte.
KONTAKT OSS

ÅPNINGSTIDER

FØLG OSS

Tjernvegen 30, 5232 Paradis


Telefon: 55910320


E-post: paradisfysiomt@gmail.com

Mandag – Fredag


08.00 – 16.00


(individuell timeplan)

Copyright © Paradis fysioterapi og manuellterapi