Paradis Fysioterapi og Manuellterapi består av autorisert helsepersonell og vårt mål er å hjelpe deg til en bedre hverdag.


Klinikken består av en fysioterapeut og to manuellterapeuter med trygderefusjonsavtale. Vi har 1 privatpraktiserende fysioterapeut som kan tilby behandlingstimer uten ventetid.


Som fysioterapeuter og manuellterapeuter tilbyr vi grundig undersøkelse og behandling av nerve,- muskel- og skjelettplager.  


Aktiv rehabilitering vektlegges og vi disponerer topp treningsfasiliteter ved Aktiv 365 i Tjernvegen 30.


Vårt mål er at alle som tar kontakt med oss får time snarest mulig. Dette gjøres lettest gjennom online booking eller at du tar kontakt på sms med den terapeuten du ønsker hjelp hos.


Vi kombinerer også dette med andre tiltak, og ofte brukes aktive og mer passive tiltak i kombinasjon for å skape best effekt.


Henvisning fra lege er ikke nødvendig for å få time.
SMITTEVERN


Paradis Fysioterapi og Manuellterapi har strenge rutiner for gjennomføring av nødvendige smitteverntiltak under den pågående covid-19 pandemien og følger den nasjonale veilederen om smittevernfaglig forsvarlig drift fra Helsedirektoratet. 


Sjekkliste:

Om du har eller har hatt et eller flere av disse symptomene de siste 14 dagene:

- tegn til luftveisinfeksjon som feber, sår hals, hoste, rennende nese, lett forkjølelse, diaré og/eller kortpusthet

- tap eller endring av luktesans og/eller smakssans

- generell sykdomsfølelse i kroppen

må vi dessverre be deg om å avvente time hos oss inntil du har vært symptomfri i en uke.

Det samme gjelder om du har vært i nærkontakt med noen som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 14 dagene.

Har du pollenallergi er det greit med tett nese og rennende øyne, men ikke sår hals, feber, hoste eller kroppsverk m.m.

Les Folkehelseinstituttets faktaside om avstand, karantene og isolering om du er usikker på hvordan du skal forholde deg.

Fakta, råd og tiltak